Πίνακες Ισχύος
ίνακες Αυτόματης Αντιστάθμισης Άεργου Ισχύος
Πίνακες ισχύος
Συστήματα Αυτοματισμού

XenTech - Γεώργιος Χρ.Ξένος

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις - Συστήματα Αυτοματισμού - Ηλεκτρικοί Πίνακες

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Συστήματα Αυτοματισμού

Ηλεκτρικοί Πίνακες

Professional SEO services

Πρωτοπόρος στους ηλεκτρολογικούς πίνακες!

H εταιρεία XenTech με πολυετή εμπειρία στον χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων αυτοματισμού προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παντός είδους ηλεκτρομηχανική εργασία. Η τεχνική κατάρτιση, η συνεχής εκπαίδευση τους προσωπικού της στις νέες τάσεις, αλλά και οι καινοτόμες ιδέες σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία και η ναυτιλία καθιστούν την εταιρεία μας σύμμαχο συνεργασίας για την επιχείρηση σας.

Κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως

Έμπειροι και εξειδικευμένοι τεχνικοί

Επισκευή - Συντήρηση και Εμπορία Βιομηχανικού Εξοπλισμού. Συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις - εξοπλισμός

Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Εγκατάσταση και Συντήρηση Ναυτιλιακών συστημάτων αυτοματισμού.

Schneider Electric partner
panasonic partner
omron partner
beijer electronics partner
Beckhoff Partner
abb partner