Υπηρεσίες Βιομηχανίας XenTech

Υπηρεσίες Βιομηχανίας

Η εταιρεία της XenTech αναλαμβάνει την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή των ηλεκτρολογικών σας εγκαταστάσεων. Πλήρη συστήματα βιομηχανικού Εξοπλισμού.

Αναλυτικά οι Υπηρεσίες μας:

Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων ισχύος

Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Εμπορία Μηχανημάτων Επεξεργασίας Πλαστικού και Βοηθητικού Εξοπλισμού

Τεχνική Υποστήριξη - AfterSales

Συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού

Κατασκευή Ηλεκτρικών πινάκων αυτόματης αντιστάθμισης άεργου ισχύος (Πυκνωτικές Μονάδες)

Επισκευή - Συντήρηση Μηχανημάτων και Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Τα Έργα Μας:

Δείτε όλα τα projects